Użytkownik
Hasło
Nowości
2010-09-02
Ostatni etap projektu Region2030: 12-19 września, Warszawa i Jachranka  
2010-06-15
Nowe wiadmomości na portalu EastBook.eu http://eastbook.eu/2010/06/uncategorized/ukraina-100-dni-od-wyborow-janukowycz-dalej-mocny/  
2010-05-27
Projekt REGION 2030 wystartował! zapraszamy do rejestrowania się na stronie i aktywnego uczestnictwa w projekcie!   

PROJEKT

Rok 2009 był w Polsce i innych krajach regionu rokiem wielkiej debaty o sukcesach i trudnościach transformacji z 1989 roku. Doświadczenia z tej debaty chcemy wykorzystać do rozmowy o następnym dwudziestoleciu. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju regionu: młodych
naukowców, liderów, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych i innych. Wypracujmy RAZEM wizje Regionu 2030.

RAZEM zaplanujmy przyszłość naszego Regionu.

Rok 1989 był przełomowym rokiem, w którym rozpoczął się proces przemian w państwach byłego bloku wschodniego. Nasz region w ciągu dwudziestu lat zmienił się. Zmiana ta jest szczególnie widoczna w państwach Europy Środkowej, które weszły do Unii Europejskiej i stały się członkami NATO.
Udało się to dlatego, że społeczeństwa w tych państwach działały RAZEM.
Po 20 latach powołaliśmy w Polsce Inicjatywę RAZEM 89 - koalicję organizacji pozarządowych, by świętować to, że 20 lat temu udało się
zmienić Polskę - udało się nam to dlatego, że działaliśmy wspólnie. Taka jest właśnie idea RAZEM - wspólnego działania na rzecz zmian.
W naszym regionie przemiany nie wszędzie idą w jednakowym tempie. Postarajmy się wspólnie je przyspieszyć. Wspólnie wypracujmy też to, jak nasz Region będzie wyglądał w 2030 roku. Zaloguj się na portalu, wypełnij ankietę, napisz esej - pracujmy wspólnie przy pomocy portalu
www.region2030.eu

Autorzy najlepszych prac i najaktywniejszych uczestników weźmie udział w spotkaniu grupy roboczej w Polsce, gdzie wspólnie wypracujemy Wizje: Region2030.
Wspólną pracę przedstawimy na konferencji podsumowującej. RAZEM zbudujmy w naszym regionie koalicje organizacji pozarządowych na rzecz zmian.

MECHANIZM PROJEKTU


Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie i razem tworzyć przyszłość, może zarejestrować się na stronie internetowej i stworzyć konto.
Pierwszym krokiem udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety. Od tego momentu możesz już uczestniczyć w redagowaniu strony internetowej i tworzeniu projektu region2030.

Kolejnym krokiem jest napisanie krótkiej pracy: przebiegu przemian w Twoim kraju, opisu obecnej sytuacji w państwie lub regionie, eseju - jak wyobrażasz sobie Twoje państwo lub region w roku 2030. Opracowania posłużą nam jako materiał do dalszej pracy nad wspólną wizją Regionu. Od tego momentu pracujemy razem poprzez: dyskusje na forum, dzielenie się pomysłami, materiałami. Wspólnie przygotujemy także spotkanie grupy roboczej.

Autorzy najlepszych prac i najaktywniejsi uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniu grupy roboczej w Polsce. Dzięki mechanizmom portalu przygotujemy razem całe spotkanie: zbierzemy materiały, zaproponujemy podział podgrup tematycznych i opracujemy plan pracy.

Spotkamy się na początku września w Polsce - by razem opracować wizję: region2030 Celem spotkania jest wspólne wypracowanie wizji region2030 i zasad dalszych prac wspólnej międzynarodowej grupy młodych ludzi, którzy chcą pracować na rzecz przemian w Regionie.

Copyright  region2030
Created by www.itprog.pl
patronat: